Rechercher des projets européens

HAAVE: Youth Participation
Date du début: 1 août 2015, Date de fin: 30 nov. 2015 PROJET  TERMINÉ 

Opintomatkan tarkoituksena oli tutustua tshekkiläiseen nuorisotoimintaan ja selvittää miten paikalliset kunnat sekä järjestöt toimivat yhteistyössä. Tavoitteena oli löytää uusia tapoja yhteistyön tekemiseen eri sektoreiden välillä ja mahdollisuuksia nuorten oman kansalaistoiminnan kehittämiseen. Opintomatkan aikana vierailtiin kuudessa organisaatiossa ja luotiin yhteyksiä paikallisiin toimijoihin yhteistyön jatkamiseksi, kuten esimerkiksi ohjaaja - ja nuorisovaihdon luomiseksi. Opintomatka kesti viisi päivää (20.-24-9.2015), valitut vierailukohteet Tshekissä sijaitsevat Prahassa ja Pardubicessa. Opintomatkaan osallistui kymmenen henkilöä: kaksi Nuorten Akatemian työntekijää ja kahdeksan HAAVE-verkoston jäsentä (eri kuntien nuorisopalvelujen edustajia).

Coordinateur

Details

1 Participants partenaires