Rechercher des projets européens

Groene Kaskade
Date du début: 1 juin 2016, Date de fin: 31 mai 2019 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): The project Groene Kaskade wants to seize the opportunities to further expand the bio-economy in the German-Dutch border region via the improved use/exploitation of all input and output streams that are part of the biogas value chain. A consortium of partners deals with this topic through concrete innovative cooperative processes. Via 13 work packages and 1 supporting work package the project aims at improving the value chain with a specific focus on an economically more valuable use of the input and output streams that are part of the biogas value chain. Het project Groene Kaskade wil de kansen benutten voor het verder uitbouwen van de bioeconomie in de Duits-Nederlandse grensregio door het beter benutten/verwaarden van alle input- en output-stromen die onderdeel uitmaken van de biogasketen. Rond dit onderwerp werkt een consortium van partners dat hier in concrete innovatieve samenwerkingstrajecten aan werkt. In het project wordt in 13 werkpakketten en 1 ondersteunend werkpakket gewerkt aan het verbeteren van de waardeketen met een specifieke focus op een economische waardevollere benutting van de input- en outputstromen die onderdeel uitmaken van de biogasketen.

Coordinateur

Details

  • 50%   3 000 397,73
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

31 Participants partenaires