Rechercher des projets européens

Groen Goud
Date du début: 31 mars 2015, Date de fin: 29 sept. 2019 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): In the EUREGIO area a better use of biomass for renewable energy is a priority. At the end of 2014 the first standalone pyrolysis plant in Europe will be operational in this area. Pyrolysis is a technique to extract oil from biomass. Pyrolysis oil can be used as a fuel and as a raw material for bio-based materials.This project is a collaboration of two universities (The Saxion University in the Netherlands and the Fachhochschule Munster in Germany) and various SME’s from the Netherlands and Germany. They work together on several innovations for producing pyrolysis oils and high-value chemicals from low-grade biomass residues - such as residues from digestion and residues from agriculture and forestry - via pyrolysis and fractionation.The ultimate goal of the project is twofold:• The development of pyrolysis as an application for low-value biomass such as residues from digestion and residues from agriculture and forestry• The use of pyrolysis oil for energy purposes and upgrading to high-value chemicalsPyrolysis is a robust process, which is in principle well suited to unlock valuable feedstocks from low-grade biomass that can be used as building blocks for biobased materials. The knowledge gained in the project will eventually be used to develop applications where pyrolysis oil or fractions thereof be used as raw material for chemicals. Activities in the project will be performed with the biomass square Saarbeck (D) in mind, because of the availability of large quantities of biomass residues and a good infrastructure. In het Euregiogebied is een betere inzet van biomassa voor duurzame energie een speerpunt. Eind 2014 zal in dit gebied de eerste standalone pyrolysefabriek in Europa worden opgestart. Pyrolyse is een techniek om olie uit biomassa te winnen. Pyrolyse olie kan toegepast worden als brandstof en als grondstof voor biobased materialen. Dit project is een samenwerking van twee hogescholen (De Saxionhogeschool uit Nederland en de Fachhochschule Munster uit Duitsland) en diverse MKB bedrijven uit Nederland en Duitsland. Zij gaan samenwerken aan verschillende innovaties voor het produceren van pyrolyse olie en hoogwaardige chemicaliën uit laagwaardige biomassa residuen – zoals vergistingsresiduen en residuen uit de land- en bosbouw - via pyrolyse en fractionering.Het uiteindelijke doel van het project is tweeledig:•Het ontwikkelen van pyrolyse als toepassing voor laagwaardige biomassastromen zoals vergistingsresiduen en residuen uit de land- en bosbouw•Het benutten van de pyrolyse olie voor energiedoeleinden en opwerking tot hoogwaardige chemicaliënPyrolyse is een robuust proces, dat in principe zeer geschikt is om waardevolle grondstoffen uit laagwaardige biomassa te ontsluiten en verder te benutten voor biobased materialen. De in het project opgedane kennis zal uiteindelijk worden gebruikt voor de ontwikkeling van toepassingen waar pyrolyse olie of fracties daarvan als grondstof voor chemicaliën gebruikt gaan worden. Activiteiten in het project zullen uitgevoerd worden met het biomassaplein in Saarbeck (D), vanwege de beschikbaarheid van grote hoeveelheden biomassa residuen en een goede infrastructuur.

Coordinateur

Details

  • 50%   1 101 047,00
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

3 Participants partenaires