Rechercher des projets européens

Grenzüberschreidendes Polizei Team Bad Nieuweschans (GPT Bad Nieuweschans (GPT-BNS) - III-4-01=190)
Date du début: 29 févr. 2012, Date de fin: 30 mars 2014 PROJET  TERMINÉ 

De bevoegdheden van de veiligheidsorganen stoppen in principe bij de staatsgrens. Uitzonderingen die de grensoverschrijding naar de andere staat rechtvaardigen zijn in het Verdrag van Enschede geregeld. De normale (nationale) surveillance wordt niet in het verdrag benoemd, waardoor geconstateerde onregelmatigheden in het buurland, optreden in dit land niet rechtvaardigt, met uitzondering van de gevallen genoemd in de Schengen Uitvoerings Overeenkomst (SUO). Criminaliteit kan dus op deze manier niet bij een verdenking grensoverschrijdend direct en op korte termijn vervolgd worden. Door oprichting van een (binationaal) GPT in deze regio worden deze beperkingen deels opgeheven. De gestructureerde analyse van informatie in de Euregio en de inrichting van een binationale operatieve eenheid verbetert de binnenlandse veiligheid in een gedefinieerd grensoverschrijdend gebied (Euregio). Het GPT kan deze grenzen met al haar bevoegdheden overwinnen waar de verdenking bestaat dat een strafbaar feit/gevaar zou kunnen ontstaan, om zo gezamenlijk met de bevoegde instanties van het buurland te kunnen optreden. De veiligheid wordt zo gewaarborgd, net zoals het in eigen land het geval zou zijn geweest. Het doel van dit innovatieve project is een team van 9 ambtenaren dat binationaal is samengesteld, een vaste positie heeft ingenomen en naar behoefte grensoverschrijdend voor veiligheid zorgt.

Coordinateur

Details

  • 50%   188 095,00
  • 2007 - 2013 Netherlands - Germany (NL-DE)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website