Rechercher des projets européens

Grenzenlos Moor - Grenzeloos veen
Date du début: 30 juin 2015, Date de fin: 29 sept. 2018 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): By means of the project “Grenzenlos Moor“ there will be a cross-border development of the International Nature Park Bourtanger Moor – Bargerveen (INP) by mid of 2018. This nature park on both sides of the border builds the core element of the former largest continuous highmoor area within Central Europe. The basis of the project “Grenzenlos Moor“ is a cross-border coordinated strategy to develop the nature park as common natural area, experience space as well as living and economic environment. Within the context of these three development aims seven measure packages are implemented in the project “Grenzenlos Moor“: there will be extensive development measures for the natural area moor to directly and indirectly regulate the water supply. For the experience space moor various measures are carried out for a cross-border uniform perception of the nature park and an optimised control of visitors. With regard to the living and economic environment moor measures are implemented to safeguard endangered utilisation and residential areas as well as innovative nature-compatible production methods are tested. Essential is the coordinated implementation of all measures. The realisation of the project “Grenzenlos Moor“ is conducted by a consortium of ten public and semi-public partners, who collectively pursue and implement the development of the nature park as organisers and supporters of the individual measures. The association structure of the International Nature Park Bourtanger Moor – Bargerveen e.V. builds the structural foundation, which also acts as lead partner. Het project "Grenzeloos veen" loopt tot eind 2018 en beoogt een grensoverschrijdende ontwikkeling van het Internationale Naturpark Bourtanger Moor – Bargerveen (INP). Dit natuurpark, dat zich uitstrekt aan weerszijden van de grens, vormt het hart van wat eens het grootste aaneengesloten hoogveengebied van Centraal-Europa was. De basis van het project "Grenzeloos veen" wordt gevormd door een in grensoverschrijdend overleg tot stand gekomen strategie om van het natuurpark een gebied te maken dat ruimte biedt voor natuur, beleving, leefbaarheid en bedrijvigheid. Deze drie ontwikkelingsdoelen worden binnen het project "Grenzeloos veen" omgezet in zeven pakketten maatregelen: Voor het veen als ruimte voor natuur zijn er omvangrijke maatregelen rond de directe en indirecte regulering van de waterhuishouding. Voor het veen als ruimte voor beleving staan diverse maatregelen gepland voor een uniforme waarneming van het natuurpark aan beide kanten van de grens en een verbeterd visitor management. Met het oog op het veen als ruimte om te leven en voor bedrijvigheid zijn er maatregelen om overlast voor agrarisch en bewoond gebied te voorkomen en innovatieve productiemethoden te testen die de natuur niet schaden. Cruciaal in dit alles is dat alle maatregelen in goed overleg worden uitgevoerd.De realisering van het project "Grenzeloos veen" is in handen van een consortium dat wordt gevormd door tien partners uit overheid en semi-overheid. De partners zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de afzonderlijke maatregelen en gezamenlijk zetten ze zich in voor de gedeelde doelstelling: het ontwikkelen van het natuurpark. De structurele basis van het project wordt gewaarborgd door de verenigingsstructuur van het Internationale Naturparks Bourtanger Moor – Bargerveen e.V., de vereniging die ook als leadpartner optreedt.

Coordinateur

Details

  • 50.1%   3 285 092,82
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

9 Participants partenaires