Rechercher des projets européens

Grenzeloos Wandelen
Date du début: 31 mai 2009, Date de fin: 31 mai 2012 PROJET  TERMINÉ 

Het project ‘Grenzeloos Wandelen’ ontwikkelt (rijks)grensoverschrijdende wandelnetwerken en thematische wandelconcepten. Het organiseert een gemeenschappelijke promotie voor het wandelen in het grensgebied Vlaanderen/Nederland en staat in voor de uitwisseling van kennis op gebied van monitoring wandelrecreatie, commerciële productontwikkeling, efficiënt beheer en onderhoud. Achievements: Het project ‘Grenzeloos Wandelen’ ontwikkelde grensoverschrijdende wandelnetwerken en thematische wandelconcepten. Men organiseerde een gemeenschappelijke promotie voor het wandelen in het grensgebied Vlaanderen-Nederland en stond in voor de uitwisseling van kennis op gebied van monitoring van wandelrecreatie, commerciële productontwikkeling, efficiënt beheer en onderhoud.Dankzij het project werden meer dan 18 nieuwe wandelroutes en 60 themaroutes aangelegd en ingekleed; in totaal maar liefst 5820 km. Naast het voorzien van de nodige infrastructuur werd er onder meer uitvoerig onderzoek gedaan naar vraag en aanbod van wandelen in de grensregio om zo een inzicht te krijgen in het profiel, gedrag, tevredenheid en bestedingen van de wandelaars. Op die manier kon men de economische impact van recreatief wandelen beter begrijpen en inschatten. Verschillende meetinstrumenten en monitoring tools werden getest en gebruikt voor de analyses en leidde zo ook tot een verhoogde expertise bij de projectpartners.Voor meer info: www.grenzelooswandelen.eu

Coordinateur

Details

  • 49.8%   2 397 201,55
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

13 Participants partenaires