Rechercher des projets européens

Grensregion ? Dansregion !
Date du début: 31 déc. 2007, Date de fin: 30 déc. 2010 PROJET  TERMINÉ 

Visionen för projektet är att etablera Inre Skandinavien som den främsta dansregionen på nationellt plan näst efter storstäderna i Sverige och Norge. Samarbetet med kommunerna kan leda till fler arbetstillfällen som sträcker sig utanför konstartens gränser till följd av de synergieffekter som uppstår när dansen möter nya branscher och verksamheter. Även ur hälsosynpunkt kan dans med sina många genrer och sociala aspekter ha mycket gott att tillföra. En satsning på dans kan leda till att fler kreativa unga människor lockas till regionen för att delta i dansaktiviteter och annat utvecklingsarbete. Vid Karlstads universitet startar Sveriges andra lärarutbildning med dansinriktning.

Coordinateur

Details

  • 24.2%   171 208,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website