Rechercher des projets européens

Grensestrategisk krisehåndtering 2009-2011
Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 29 juin 2012 PROJET  TERMINÉ 

Resultatet av ett småprojekt, Gränsstrategisk krishantering Sverige-Norge, visar att det finns ett behov av att utveckla samarbetet vid andra kriser än räddningstjänst. Speciellt gäller detta krishantering vid exempelvis långvariga elavbrott, pandemi, epizooti, skogsbrandbevakning och effekter av klimatförändringar. Huvudprojektet ska vidareutveckla och planlägga en gränsöverskridande krishantering före, under och efter en extraordinär händelse i gränsområdet. Det gränsregionala mervärdet är att upprätta en gränsstrategisk samarbetsplan, koordinera begreppsuppfattning, bygga nätverk mellan krishanteringsaktörer samt borttagande av formella hinder för krishantering.

Coordinateur

Details

  • 22%   84 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website