Rechercher des projets européens

GrenseLOts
Date du début: 31 déc. 2000, Date de fin: 27 févr. 2003 PROJET  TERMINÉ 

En förstudie som ska kartlägga skillnaderna inom områden som arbetsmiljö, trygghetssystem/socialförsäkringssystem, skatteregler mm för människor som arbetar och bor i gränsregionen.

Coordinateur

Details