Rechercher des projets européens

Grenseløst energisamarbeid (GREEN)
Date du début: 31 mars 2008, Date de fin: 30 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

Det övergripande målet är att arbeta med företag som är etablerade i fjällområdena, framförallt skidanläggningarna, i Dalarna län och Hedmarks fylke. Projektet ska ta fram metoder och underlag så att man via genomförbara och realistiska aktiviteter får effektivare energianvändning hos dessa företag. Projektet kommer också att genomföra studier av pilotkaraktär på olika objekt hos olika aktörer och resultaten kommer att vara tillgängliga för alla företag. Projektet ska introducera och visa att det går att bygga nya gemensamma energieffektiva energisystem baserade på förnybar energi (vind, sol och biomassa).

Coordinateur

Details

  • 26.9%   166 667,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website