Rechercher des projets européens

Grensehummeren
Date du début: 30 juin 2008, Date de fin: 29 juin 2011 PROJET  TERMINÉ 

Hummer finns på den röda listan över hotade djurarter i Norge och Sverige. Projektet vill säkerställa den biologiska mångfalden i kustzonen samt verka för en levande kustkultur. Projektet studerar särskilt om de fredade områden, där hummerfiske är förbjudet, ger någon positiv effekt. Projektet ska utföra akustiska märkning ("radioövervakning") av hummer för att följa hummern tills den byter skal, 20 hummrar ska märkas och 10 lysbojar placeras ut. Projektet är nyskapande genom att använda märkning och DNA-analys för att generera kunskap om hummerns livsbetingelser. Projektet kompletterar tidigare insatser på torsk.

Coordinateur

Details

  • 22.4%   143 833,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website