Rechercher des projets européens

Grensebroen IT (Grensebroen IT, Pleie og Omsorg)
Date du début: 31 mars 2004, Date de fin: 30 mars 2006 PROJET  TERMINÉ 

Initiera ett gränsregionalt nätverk kring IT, vård och omsorg med syfte att skapa en gemensam hemmamarknad för små och medelstora företag.

Coordinateur

Details