Rechercher des projets européens

Grensebroen Arena
Date du début: 8 janv. 2006, Date de fin: 29 juin 2007 PROJET  TERMINÉ 

Utveckla kreativa arenor/mötesplatser där näringslivet kan knyta kontakter med Högskola/Universitet och offentliga instanser.

Coordinateur

Details