Rechercher des projets européens

Green highway - et grønt stråk av tillvæxt mellom SØT-byene
Date du début: 31 août 2011, Date de fin: 30 août 2014 PROJET  TERMINÉ 

Projektets övergripande målsättningar är att Green Highway, vägen mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim ska vara en fossilbränslefri transportkorridor som bidrar till att skapa affärsmöjligheter, hållbar tillväxt, minskad klimatpåverkan och attraktiv miljö för turister och boende. Projektets mål är att ge en ökad tillgänglighet till och inom regionen på ett hållbart sätt. Projektet ger ökat antal konkurrenskraftiga företag, exempelvis inom Green Highway relaterade näringar och besöksnäringen samt att projektet ska verka för attraktiva och konkurrenskraftiga studiemiljöer. Projektet kopplar ihop FoU med näringsliv och offentlig sektor, vilket också bidrar till det övergripande målet. Projektet kommer att verka för att universitet och högskolor samarbetar i ännu större utsträckning. Projektet stärker det politiska samarbetet. Det är nödvändigt för att nå ovanstående mål och för att gränsöverskridande hinder ska elimineras.

Coordinateur

Details

  • 31.6%   995 780,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website