Rechercher des projets européens

GREEN 2020

Via det första GREEN-projektet visades skiddestinationerna ett flertal energieffektiva åtgärder och flera alternativ på förnybar energi – projektet visade att en energiomställning är möjlig! Nu är målsättningen att visa på flera vägar hur destinationerna ska arbeta för att uppnå Europas uppsatta energimålsättningar på energibesparingar på 20 %, en nivå på förnybar energi på 20 % och effektivisering inom transportsektorn med 20 %. GREEN 2020 kommer att genomföra studier av pilotkaraktär på olika objekt hos olika aktörer men resultaten av dessa kommer att vara tillgängliga för alla företag. Inget företag ska ha mer nytta av dessa pilotstudier än andra. Företagen kommer att själva stå för de kostnader som uppkommer när deras personal deltar i de olika arbetspaketen.

Coordinateur

Details

  • 28.1%   263 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website