Rechercher des projets européens

gram Edukacyjny Dla Młodzieży w Zakresie Ochrony Dóbr Kultury Euroregionu Bug (Program Edukacyjny Dla Młodzieży w Zakresie Ochrony Dóbr Kultury Euroregionu Bug)

Problemem obszarów Euroregionu Bug jest ograniczona integracja i współpraca oraz brak wiedzy i działań dotyczących ochrony dóbr kultury wśród młodzieży szkolnej i studentów. Poprzez program edukacyjny w zakresie ochrony dóbr kultury, projekt przyczyni się do budowy podstaw do integracji i współpracy wśród młodzieży ze szkół średnich i studentów obszarów pogranicza Polski i Ukrainy. Działaniami projektu będą organizacje trzech seminariów pt. Kształtowanie pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII w., Pomniki przyrody jako elementy zabytkowego układu urbanistycznego Chełma oraz Ochrona grodzisk i pozostałości architektury kamiennej na terenie Wołynia i Lubelszczyzny. Trzech warsztatów na temat : Śladami grodzisk i pozostałości architektury kamiennej Wołynia, Inwentaryzacja zieleni na terenie zespołu szkolno-ogrodowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie wraz z Ewidencją grobów żołnierzy poległych podczas wojny polsko-sowieckiej 1920 r. oraz Kultura materialna w X-XIII w. Zostanie także zorganizowany konkurs pt. Pogranicze Polski i Ukrainy – przenikanie się kultur, wystawa pt: Architektura grodowa i kamienna z okresu wczesnego średniowiecza na terenie pogranicza, konferencja pt. Cechy wspólne i odrębności historyczne pogranicza Polsko-Ukraińskiego. Wydana zostanie także publikacja pt. Dobra kultury jako przedmiot ochrony. Długofalowo powstanie współpraca młodzieży z Polski i Ukrainy. Celem projektu będzie integracja i współpraca młodzieży ze szkół średnich i studentów Polski i Ukrainy poprzez działania edukacyjne i promocyjne dotyczące ochrony dóbr kultury. Młodzież zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat ochrony prawnej, zabezpieczania i promocji dóbr kultury, tradycji i wzajemnych związkach. Dojdzie do wymiany doświadczeń, kontaktów młodzieży, poznania kultury czy problematyki społecznej. Zawarte zostaną nowe znajomości, które wpłyną na współpracę oraz podejmowanie działań. Efektem również będą prace terenowe wykonane przez młodzież na rzecz ochrony dóbr kultury, co ma szczególne znaczenie dla lokalnych środowisk.

Coordinateur

Details

4 Participants partenaires