Rechercher des projets européens

Gränsstrategisk krishantering Norge-Sverige
Date du début: 31 mars 2008, Date de fin: 30 déc. 2008 PROJET  TERMINÉ 

Detta inledande projekt ska utreda förutsättningarna för en djupare samverkan mellan berörda krisaktörer i gränsområdet. Vidare ska projektet kartlägga de olika ledningsstrukturer som råder inom olika aktörsområden samt vilka användbara kommunikationsmodeller och företagskulturer som finns. Allt i syfte att undersöka om behov finns för ett eventuellt huvudprojekt där de frågor som belysts i denna beskrivning görs till föremål för fördjupade studier samt behov av fortsatt gränsöverskridande kompetensutveckling inom krishanteringsområdet.

Coordinateur

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website