Rechercher des projets européens

Gränsöverskridande skidgymnasium

Huvudmålet är att säkra rekryteringen av längdskidåkare i Sverige och Norge. Projektet ska utveckla ett varaktigt och hållbart samarbete mellan institutionerna, skapa samarbetsformer och naturliga mötesplatser för längdskidande ungdom, stärka utbildningen i längdåkning, öka rekryteringen, säkra samrbetet mellan utbildningen och idrottsrörelsen, skapa konkurrensfördelar och öka elevernas rörlighet mellan utbidningsorterna.

Coordinateur

Details

  • 27.1%   191 900,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires