Rechercher des projets européens

Gränsöverskridande Samverkan för Säkerhet
Date du début: 31 août 2010, Date de fin: 30 août 2013 PROJET  TERMINÉ 

Projektet kommer att utveckla kompetens, tekniker och rutiner för gemensam krishantering och säkerhetsfrågor i Mittnordens gränsbygder. MIUN, med sin expertis inom kris- och säkerhetsfrågor, och HINT med sin kunskap inom multimedia och simulering, ger en god kunskap om hur man simulerar realistiska och bra övningar. Det kommer att förbättra effektiviteten och samarbetet när det gäller övningar i gränsregionerna. Övningarna sker i samarbete med blåljus- och beredskapmyndigheter. Genom att använda simulering bör göras realistiska scenarier för användning i praktiken sammanhang och i kölvattnet av hanteringsmetoder kommer att användas för utvärdering tekniker för att öka kunskap och lärande nivå.

Coordinateur

Details

  • 25.9%   181 761,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website