Rechercher des projets européens

Gränslös informationshantering/Grensel¸s informasjonshåndtering (Grenseløs informasjons-håndtering)
Date du début: 31 oct. 2001, Date de fin: 29 oct. 2004 PROJET  TERMINÉ 

Den turistiska informationen samlas på flera olika sätt och strukturen på informationsställena ändras ofta över tiden. Detta medför problem som gör det svårt att ge kunder, turisterna, den service som krävs. För att lösa detta ska projektet skapa en databas där information från hela Jämtlands län och Tröndelags fylken finnas samlad. Databasen ska information om aktiviteter, sevärdheter, arrangemang, boende, mat och bildbank. Databasens syfte är två, dels ett internt instrument mellan turistbyråer/informationsställen på båda sidor om gränsen och dels den på sikt viktigaste delen där databasen ger säljande exponering mot allmänheten via Internet.

Coordinateur

Details