Rechercher des projets européens

Gränslös Geografisk Information
Date du début: 31 mars 2008, Date de fin: 30 mars 2009 PROJET  TERMINÉ 

Tillgång till grundkartor över gränsen Norge-Sverige är idag mycket begränsade. Detta har försvårat arbetet med att leda och samordna räddningsinsatser i gränsområdet. Idéseminar och testdag visade tydligt på behovet att skapa och nyttiggöra sig en gemensam digital kartdatabas. Rent tekniskt är det inget problem att skapa kartdatabasen. Avtals- och rättighetsfrågor måste lösas. GIS-kompetensen måste förbättras – framför allt på svensk sida. Förstudien har också tydligt visat på att det är så stor skillnad i organisation, kultur, språk och utrustning. Småprojektet har resulterat i ett huvudprojekt.

Coordinateur

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website