Rechercher des projets européens

Gränslös fotboll
Date du début: 26 nov. 2008, Date de fin: 29 avr. 2009 PROJET  TERMINÉ 

Nyttan av förstudien har varit mycket stor. Ledningen i IFK och Kvik har lärt känna varandra. Detta ha bl.a. inneburit att unga spelare i IFK har ”gästspelat” hos Kvik och Kvik har också lånat ut spelare till IFK. Detta är också ett exempel på vad vi kan åstadkomma klubbarna emellan, om vi får en årlig ungdomsturnering i vår Interregregion. Ett huvudprojekt mellan IFK och Kvik som baseras på en gränsturnering kommer att ligga som grund för ett fortsatt och närmare samarbetet. Ett tätare samarbete som bl.a. ger ett gemensamt utnyttjande av resurserna.

Coordinateur

Details

  • 39.6%   4 444,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website