Rechercher des projets européens

Gränslös fiskedestination
Date du début: 31 déc. 2007, Date de fin: 30 déc. 2011 PROJET  TERMINÉ 

En gemensam norsk/svensk, marknads-, sälj-, och bokningsfunktion färdigställas. Ett gemensamt varumärke ska byggas upp. Vidare ska ett aktivt affärs- och produktutvecklingsarbete bedrivas i syfte att skapa ett bredare och attraktivare utbud av sportfiskeprodukter i ett större geografiskt område än tidigare (svensk sida: Dalsland samt Årjängs kommun - norsk sida: Östfold og Akershus). I projektet ingår också att färdigställa en generell arbetsmodell för utveckling av gränsregionala sportfiskedestinationer. Vidare ska gemensamma gränsöverskridande strategier och

Coordinateur

Details

  • 22.8%   217 600,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website