Rechercher des projets européens

Gråsälen i Kvarken

Gastro Botnia – Livsmedel ska under 6 år göra Kvarkenregionen till en kunskapsintensiv arena för interregional samverkan inom livsmedelshandel, produktanpassning och restaurangutveckling. Här har regionala nischprodukter en viktig del, eftersom de kan skapa möjligheter i områden som saknar marknadsmässiga underlag för en stark livsmedels- och restaurangsektor.

Coordinateur

Details

  • 50%   1 450 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform

7 Participants partenaires