Rechercher des projets européens

GPT 2015+
Date du début: 31 mars 2015, Date de fin: 30 mars 2019 PROJET  TERMINÉ 

Description (EN): The Cross-border police team in Bad Bentheim has proven itself. An extended operation, particularly with the targeted controlled-information-flow as component intended to make the operation of the GPT even more effective. The use of the latest investigation techniques and secure data lines and the implementation of digital radio network connections between the police forces of both countries are in the focus of the operational work. A more effective cooperation between the security agencies involved in the border area on the basis of targeted information (collect, evaluate and control) in addition to the feasibility studies for the connection of special equipment and the use of a common information center is the goal of the project.In addition to the listed expenditure for the project at the cost plan, the participating authorities employ further staff (20 employees in GPT and 3 staff for information management). Furthermore, other expenses for the normal operation of GPT are not quantified (operation of radio masts, technical network, more stripes vehicles, ...) which are not introduced as a cost of the project in co-financing. The proportion of the involved authorities in the total cost of the project (staff costs in the amount of approximately 8,000,000, - €, additional vehicle replacement costs in the amount of approximately 500.000, - €, general business needs and personal equipment of the employees in the amount of approximately 300,000, - EUR, ...) estimated here several million euros. Het grensoverschrijdende politieteam in Bad Bentheim heeft zich bewezen. Een uitgebreide werking, in het bijzonder de doelgerichte informatieaansturing als bestanddeel, zal de werking van het GPT nog effectiever maken. Het gebruik van de nieuwste onderzoekstechnieken, beveiligde datalijnen en de implementatie van digitale verbindingen tussen de politiediensten van beide landen zijn nodig voor operationele werk. Een betere samenwerking tussen de betrokken veiligheidsdiensten in het grensgebied op basis van informatiesturing (verzamelen, veredelen en controle) is naast een haalbaarheidstudie voor de aansluiting van speciale technische hulpmiddelen en het gebruik als een gemeenschappelijke informatiecentrum, doel van het project.Naast het in het kostenoverzicht opgevoerde uitgaven voor het project, stellen de betrokken partners personeel ter beschikking (20 medewerkers GPT en 3 medewerkers Informatiesturing). Verder worden andere uitgaven voor de normale bedrijfsvoering van het GPT niet in rekening gebracht (werking van zendmasten, technisch netwerk, meer voertuigen, ...) als deze niet als kosten voor het projekt in de co-financiering aagereikt zijn. Het aandeel van de deelnemende partners bij de totale kosten van het project (personeelskosten ter grootte van ongeveer € 8.000.000, -, extra kosten voor aanschaf van voertuigen ter grootte van circa € 500.000, -, kantoorbenodigdheden en persoonlijke uitrusting van de werknemers ter grootte van ongeveer € 300.000, -, ...)bedragen hier enkele miljoenen euro's.

Coordinateur

Details

  • 50.1%   503 226,08
  • 2014 - 2020 INTERREG V-A Germany - The Netherlands
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

4 Participants partenaires