Rechercher des projets européens

Get to know Karst - Sgonico
Date du début: 30 avr. 2003, Date de fin: 30 mai 2008 PROJET  TERMINÉ 

V projektu, pri katerem aktivno sodeluje tudi občina Repentabor, se izpostavljajo naravni, kulturni in družbeni vidiki Krasa ter zlasti posebna odprtost za stike in interkulturne vplive med podeželjem in mestnim okoljem. Konkretno se projekt začne z oblikovanjem poti na občinskem ozemlju, katerih namen je povečati raven varovanja okolja in ovrednotiti obstoječa naravna bogastva. Predvidenih in izvedenih je šest aktivnosti: Pot v okolici Samatorce, Spacalov vodnjak in kal v Rakikenci, Informacijski center Zgonik, kamnolom apnenca v Repniču, Jama v Briščikih in del naravoslovne poti v Naravnem rezervatu Volnik. V okviru projekta se razvijajo tudi botanične študije o spremembah v rastlinstvu, ki so posledica paše drobnice na odprtem območju in v gozdu na Volniku (OPS - območje pomembno za skupnost). V okviru projekta se predvideva tudi vzdrževanje gozdnih poti, vzpostavitev mešane strokovne skupine, usklajevanje skupin Civilne zaščite iz občin partneric v primeru požarov ter povezovanje z drugimi projekti za razvoj Krasa na slovenski strani. Namen projekta je predvsem zagotoviti usklajeno skupno načrtovanje okolja in prostora ter učinkovito upravljanje obstoječega bogastva. V procesu ohranjanja in ovrednotenja prevzame lokalno prebivalstvo vodilno vlogo, saj se s tem zagotavljata tudi gospodarski razvoj in trajnostna, sonaravna raba ozemlja, z namenom varovanja naravnih vrednot in kulturne dediščine, polne tradicije, obrti in poklicev, ki jih velja ohraniti za prihodnje rodove.

Coordinateur

Details

Projet Website