Rechercher des projets européens

GERDA Botnia

Projektet ska genom forskning fördjupa den medicinska, vård- och omsorgsin¬riktade samt samhällsvetenskapliga kunskapen om vad ett gott åldrande och ett gott liv för äldre människor innebär. Målet är att etablera ett regionalt kunskapsledande Resurs¬centrum under namnet GERDA. I ett längre perspektiv bidrar verksamheten till att åstad¬komma nya, kvalitativt bättre lös¬ningar inom äldrevård och äldreomsorg i samarbete med centrala aktörer inom äldreom¬sorgen i respektive region.

Coordinateur

Details

  • 50%   939 238,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires