Rechercher des projets européens

Future operators (Framtidsoperatören)
Date du début: 31 mai 2003, Date de fin: 30 oct. 2004 PROJET  TERMINÉ 

Det här projektet är tänkt att bereda en ny start för vuxna in i ett näringsliv i ständig förändring. Projektet riktar sig i första hand till de vuxna som har den ambitionen att utvecklas mot ett industritekniskt yrke, men kan även vara lämpat för de som i en del av en rehabilitering vill satsa på en ny karriär.

Coordinateur

Details