Rechercher des projets européens

Functioneel Groen
Date du début: 30 juin 2009, Date de fin: 29 juin 2012 PROJET  TERMINÉ 

Het project richt zich op de toepassing van groen als middel om het leefklimaat in de binnensteden te verbeteren.Luchtkwaliteit (fijnstof en uitlaatgassen), de klimaatsveranderingen (temperatuur en neerslag) en sociale aspecten zijn binnen dit project de hoofdthema’s. Bij sociale aspecten valt te denken aan gebruikerskwaliteit, beeldkwaliteit, gezondheid, sociale cohesie en veiligheid.Aan beide zijden van de grens is sterke belangstelling om het leefklimaat te verbeteren. Het project wil een platform vormen voor de deelnemende steden en de andere partijen om van en met elkaar te kunnen leren over een geïntegreerde toepassing van groen. In het project worden concrete voorbeelden gerealiseerd van de toepassing van groen en worden de effecten op de luchtkwaliteit, het klimaat en de sociale beleving geëvalueerd. Achievements: Functioneel groen richt zich op de toepassing van het groen als middel om het leefklimaat in de binnensteden te verbeteren aan beide zijden van de grens. Functioneel groen vormde een platform voor de twaalf deelnemende steden en de andere partijen om van en met elkaar te kunnen leren over het juist aanleggen van bomen en planten. In het project werden aan de hand van concrete voorbeelden de effecten op de luchtkwaliteit, het klimaat en de sociale beleving geëvalueerd.Voor meer info: www.functioneelgroen.nl

Coordinateur

Details

  • 44.2%   770 000,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

13 Participants partenaires