Rechercher des projets européens

Framtidens tillgång på kapacitet och kompetens i äldreomsorgen - förprojekt
Date du début: 14 oct. 2008, Date de fin: 13 oct. 2009 PROJET  TERMINÉ 

i ett huvudprojekt arbeta för en effektivare resursanvändning inom området hälsa och omsorg för gamla och äldre. Målet är också att höja kompetens och status för motsvarande arbeten och därmed kunna rekrytera personal lättare, också personal med invandrar bakgrund, som skall kunna arbeta i hela gränsregionen både på den svenska och norska sidan. Projektet tar även del av de resultat som framkommit från tidigare interregprojekt såsom t.ex. Hälsosammarbete över gränsen” samt ”Gränsborgare”.

Coordinateur

Details

  • 22.1%   10 556,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website