Rechercher des projets européens

FRAM for flere kvinnelige vekstentreprenörer - småprosjekt interreg
Date du début: 14 avr. 2008, Date de fin: 14 sept. 2008 PROJET  TERMINÉ 

Projekts huvudmål är att inspirera kvinnliga entreprenörer i Jämtland och Trøndelag till en mer offensiv hållning till företag, och därmed bidra till att flera kvinnor blir företagare. Småprojekts syfte är att kartlägga partner och nättverk, kartläggningen av kunskap, erfarenhetsutveckling och förberedelse för huvudprojektsansökan.

Coordinateur

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website