Rechercher des projets européens

Forten en Linies in grensbreed perspectief (Forten en Linies)
Date du début: 31 mars 2009, Date de fin: 30 mars 2012 PROJET  TERMINÉ 

De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken al verschillende jaren samen in het grensoverschrijdende Krekengebied. De laatste jaren ligt de focus hoofdzakelijk op een ‘strategisch’ grensoverschrijdend samenwerkingsproject, de Staats-Spaanse Linies. De Staats-Spaanse Linies zijn een aaneenschakeling van forten, versterkte steden en liniedijken. Deze elementen en structuren getuigen van de woelige strijd die geleverd werd van de Tachtigjarige Oorlog tot en met de Spaanse Successieoorlog.In Noord-Brabant wordt er een visie ontwikkeld rond de verdedigingswerken uit dezelfde periode. Deze linies vormen het noordoostelijke verlengstuk van de Staats-Spaanse Linies. De versterkte stad Antwerpen bevindt zich tussen deze twee deelgebieden, en speelde een belangrijke rol in de economische en militaire heerschappij in het grensgebied van toen: van de burchtomwalling uit de 12de eeuw over de Spaanse omwalling tot het zogenaamd Nationaal Reduit in de 19de en 20ste eeuw.Het gaat om verdedigingswerken en verschillende fortengordels in concentrische cirkels rond de stad, bestaande uit forten met gracht, linies, tussenliggende werken, open ruimte en een antitankgracht. Zowel historisch, ruimtelijk als landschappelijk zijn de diverse elementen van deze verdedigingswerken met elkaar verbonden. Deze onderlinge samenhang is onvoldoende leesbaar en toegankelijk en dient hersteld en versterkt te worden, zowel op materieel als mentaal gebied, zodat deze ook de streekidentiteit kunnen helpen versterken binnen de regio. Achievements: De provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en Zeeland werken al verschillende jaren samen in het grensoverschrijdende Krekengebied. De laatste jaren ligt de focus hoofdzakelijk op een ‘strategisch’ grensoverschrijdend samenwerkingsproject, de Staats-Spaanse Linies.De Linies zijn een aaneenschakeling van forten, versterkte steden en liniedijken. Deze elementen en structuren getuigen van de woelige strijd die geleverd werd van de Tachtigjarige Oorlog tot en met de Spaanse Successieoorlog. Het gaat om verdedigingswerken en verschillende fortengordels in concentrische cirkels rond een stad, bestaande uit forten met gracht, linies, tussenliggende werken, open ruimte en een antitankgracht.In het kader van Forten en Linies in grensbreed perspectief werd het samenwerkingsverband versterkt met partners uit Antwerpen en Noord-Brabant. Rond de verschillende fortengordels werden onder andere fietspaden en informatievoorzieningen ingericht om de onderlinge samenhang zichtbaar en toegankelijk te maken. Op die manier krijgen recreanten een beter beeld van het strijdgewoel en het gezamenlijk verleden, maar ook van de meerwaarde van deze bouwwerken voor landschap en natuur.Voor meer info: www.staatsspaanselinies.eu

Coordinateur

Details

  • 45.8%   3 113 311,17
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

13 Participants partenaires