Rechercher des projets européens

Forretningsrelasj ner (Forretnings-relasjoner)
Date du début: 31 déc. 2002, Date de fin: 30 déc. 2005 PROJET  TERMINÉ 

Prosjektets formål/syfte er å bli et viktig bidrag til regionens verdiskaping og således sikre regionens framtidige konkurransekraft, gjennom å skape varige forretningsrelasjoner mellom bedrifter, organisasjoner og utdanningsinstitusjoner samt utviklingsmiljø, som tidligere ikke kjente til hverandre

Coordinateur

Details