Rechercher des projets européens

Fornybar energi, energieffektivisering och miljö (FEM2)
Date du début: 31 mai 2011, Date de fin: 30 mai 2013 PROJET  TERMINÉ 

FEM2 - Förnybar energi, energieffektivitet och miljö - är en fortsättning och vidareutveckling av pågående Interreg-projektet FEM. Deltagande parterna är Akershus, Hedmark, Värmland och Dalarna. FEM2 ska stärka verksamheten och gränsregionens konkurrenskraft genom gränsöverskridande samarbete inom energieffektivitet, förnybar energi och miljö. Detta uppnås genom ett omfattande samarbete mellan nyckelaktörer i fyra län/landsting. Projektplanen är logiskt uppbyggt med tre komponenter som är organiserad i respektive 13, 11 och 4 arbetspaket. Varje arbetspaket är detaljplanerat till innehåll och tidsaspekt.

Coordinateur

Details

  • 32.1%   1 168 333,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website