Rechercher des projets européens

Forest Refine

Det övergripande syftet med projektet är att analysera och förbättra försörjningskedjorna för skoglig biomassa till bioraffinaderier med beaktande av att kraven på råmaterialkvalitet kommer att vara annorlunda än för existerande skogsindstrier. Det övergripande målet är att kostnaden för försörjningskedjan generellt för ett bioraffinaderi ska bli 15% lägre vid slutet av projektperioden och än lägre några år efter det.

Coordinateur

Details

  • 50%   1 225 397,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

5 Participants partenaires