Rechercher des projets européens

Fokuserad kompetensutveckling
Date du début: 30 juin 2011, Date de fin: 30 déc. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Karlstads universitet och Høgskolen i Hedmark för fjärde gången genomfört en särskild utbildningsprogram för chefer eller personer som har ambitionen att bli ledare inom den offentliga sektorn kallad "Offentligt ledarskap, styrning och samarbete" MPA - Master of Public Administration och styrning.Utvärderingar som genomförts ha gett mycket bra feedback om nyttan för den enskilde eleven. Karlstads universitet och Høgskolen i Hedmark vill utveckla en stark MPA program i bredd och djup, ankring och internationalisering med fokus på följande tre områden:• öka utbudet och fler studenter• Särskilda satsningar mot mindre kommuner• Ökad internationalisering och forskningsanknytningman pekar på tre faktorer i förhållande till nuvarande utbildning:• antagning av studenter varje år istället för vart tredje år• En särskild studie i ekonomi - ekonomisk integration (bredd - och djup)• Utökning av antalet valbara kurser från 3 till 6

Coordinateur

Details

  • 25.1%   87 088,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website