Rechercher des projets européens

Förstudie Husnyckeln
Date du début: 31 mai 2009, Date de fin: 29 nov. 2009 PROJET  TERMINÉ 

Av förstudien ska framgå behoven av insatser på bägge sidor av gränsen, liksom fördelar och möjligheter för samverkan kring det byggda kulturarvet som utvecklingsresurs. Förstudien skapar samverkan mellan offentliga aktörer, som på bägge sidor gränsen arbetar med byggnadskultur och kulturmiljövärden. Idag är samverkan kring byggnadskultur på fylkesförvaltningsnivå mycket liten mellan Sör-Tröndelag och Jämtlands län, men något större när det gäller museerna. En Interreg-ansökan lämnades in under våren 2010 och resulterade i ett huvudprojekt.

Coordinateur

Details

  • 21.9%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website