Rechercher des projets européens

Förprojekt Film Commission Jämtland/Tröndelag
Date du début: 31 déc. 2005, Date de fin: 29 juin 2006 PROJET  TERMINÉ 

Traditionellt har storstadsområden varit ledande centrum för filmproduktion, men under 90-talet har filmindustrin uppmärksammat konstnärliga och ekonomiska fördelar i att söka sig till locations som kan erbjuda attraktiv filmmiljö och faciliteter utanför storstadsmiljö och studios. Detta är bakgrunden till att europeiska och nordiska regioner idag ser ökade möjligheter i att marknadsföra sig mot den internationella underhållningsindustrin genom regionala och nationella filmkommissioner

Coordinateur

Details