Rechercher des projets européens

Företagsamhet i hela skolan
Date du début: 31 juil. 2010, Date de fin: 30 juil. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Social Science Research visar att 30 % av de yrkeskategorier som kommer att finnas om 25 år existerar inte idag. UE och UF arbetar för att öka kompetensen hos lärare för att ge barn och unga en skoldag där den kreativa förmågan är hög. Projektet bygger på ett samarbete med utbildning och samarbete mellan skola och näringsliv i Hedmark och Akershus Dalarna och Värmland. Detta kommer att bidra till att skapa en entreprenöriell kultur under hela skoltiden, från småbarn till högskolestudenter, i gränsområdena.

Coordinateur

Details

  • 25%   408 222,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website