Rechercher des projets européens

Företagsamhet i hela skolan - Värmland
Date du début: 31 déc. 2010, Date de fin: 30 juil. 2013 PROJET  TERMINÉ 

Social Science Research visar att 30 % av de yrkeskategorier som kommer att finnas i 25 år inte existerar idag. UE och UF arbetar för att öka kompetensen hos lärare och att ge barn och en skoldag där problemlösning och förmåga till omställning är hög. Projektet bygger på ett samarbete mellan skola och näringsliv i Hedmark, Akershus, Dalarna och Värmland. Detta kommer att bidra till att skapa en entreprenöriell kultur under hela skoltiden, från småbarn till högskolestudenter, i gränsområdena

Coordinateur

Details

  • 66.3%   655 556,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website