Rechercher des projets européens

Företagsaccelerator för tillväxt
Date du début: 14 août 2010, Date de fin: 13 août 2011 PROJET  TERMINÉ 

Förstudien ska skapa grunden för konceptet ”Företagsacceleratorn för tillväxt” (FA) i Gränsregionen Østfold och Fyrbodal. Projektet ska kartlägga de hinder som finns i form av lagar, förordningar, kulturskillnader (språk, arbetssätt, kutymer, etc.) samt rutiner och vanor för att konceptet ska fungera över gränsen.Språngbrädan/Springbrett genomförs i olika varianter där kunskap överförs till svenska respektive norska företag av en panel med svensk och norsk kompetens. Panelen består av representanter för olika branscher, till exempel bank, marknadsföring, försäljning och affärsjuridik. Målet är att genomföra eller ha påbörjat tio Språngbrädor/Springbrett, fördelade på svenska och norska företag, under perioden.

Coordinateur

Details

  • 22.8%   13 889,00
  • 2007 - 2013 Sweden - Norway (SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website