Rechercher des projets européens

Fiske längs Krutfjällvägen

Projektet ska bidra till att Krutfjällvägen blir ett attraktivt område att bo i och besöka. Föreningen ska utveckla konkreta produkter för personer som är intresserade av fiske, sport, mat och kultur. Samtidigt ska de olika kulturerna i området, samiska, norska och svenska, tillvaratas

Coordinateur

Details

  • 23.9%   800 000,00
  • 2000 - 2006 Kvarken - Mittskandia (FI-SE-NO)
  • Projet sur KEEP platform

6 Participants partenaires