Rechercher des projets européens

Fisheries’ product package (Fiskevegen)
Date du début: 31 oct. 2002, Date de fin: 30 déc. 2004 PROJET  TERMINÉ 

Samordning av produkterna längs Fiskevägen har endast skett i mindre omfattning vilket gör det svårt att ”köpa” turismprodukten Fiskevägen. En förutsättning för att kunna erbjuda ett bra koncept är föra samman de olika entreprenörerna och dess produkter. I projektet ska skapas ett fungerande nätverk och samarbeten mellan företagen längs Fiskevägen.

Coordinateur

Details