Rechercher des projets européens

FIELD-NIRce

Nära infraröd (NIR) spektroskopi och multivariat kalibrering är synnerligen kraftfulla verktyg för uppföljning och kontroll av process- och kvalitetsparametrar i industri och samhälle. Projektet FIELD-NIRce ska konstruera och bygga en särskild bärbar mätutrustning med branschvisa tillämpningar och trådlös förbindelse till laboratoriet. Mätningarna på fältet utförs i sjukhus, industrianläggningar, i skogen samt på arkeologiska fyndplatser.

Coordinateur

Details

  • 50%   764 000,00
  • 2007 - 2013 Botnia Atlantica (SE-FI-NO)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires