Rechercher des projets européens

Festival polsko-českého kulturního setkávání NA TRATI (Festival polsko-českého kulturního setkávání „NA TRATI”)
Date du début: 14 avr. 2006, Date de fin: 25 août 2006 PROJET  TERMINÉ 

Festival polsko-českého kulturního setkávání „NA TRATI” je prvním ročníkem akce, kterou by TRIARIUS chtěl opakovat i v letech budoucích. Samotný nápad uspořádat festival, na kterém by vedle sebe byla presentována kultura Čechů a Poláků, vznikl na základě kontaktů, které jsme navázali s polským Kulturním centrem v Jedlině-Zdróji. Festival by měl posloužit k prohloubení vzájemných vztahů mezi těmito dvěma uskupeními – ale také ukázat občanům regionu, a nejen jim, jak blízká si česká a polská kultura je. Festival se snažíme dramaturgicky připravit tak, aby na něm byli rovnocenně zastoupeni umělci z Čech i z Polska. Zrcadlovým projektem bude obdobný festival v Jedlině-Zdróji (červenec 2006).

Coordinateur

Details

  • 73.1%   80 000,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

1 Participants partenaires