Rechercher des projets européens

Festival orientacního behu 2006 ve Zlínském kraji (Festival orientacního behu 2006 ve Zlínském kraji)
Date du début: 24 juil. 2005, Date de fin: 30 juin 2006 PROJET  TERMINÉ 

TJ Slovan Luhacovice, oddíl orientacního behu byl poveren Ceským svazem orientacního behu a Slovenským zväzom orientacných športov usporádat ve spolupráci se Sportovním klubem orientacního behu Zlín otevrené Mistrovství Ceské republiky a Slovenské republiky, závody Ceského poháru a Slovenského poháru a závody Moravskoslezského žebrícku 2006 v orientacním behu. Orientacní beh (OB) je moderní sportovní odvetví vytrvalostního charakteru, pri nemž je nutno se správne a rychle orientovat v neznámém terénu. Pri závode se hledají kontrolní stanovište ve stanoveném poradí a v nejkratším možném case. Cestu mezi kontrolami si každý volí podle vlastní úvahy za pomoci mapy, buzoly a strucného popisu kontrol. Kontrola je oznacena oranžovobílým látkovým lampionem o velikosti 30x30 cm. Lampión je umísten na kovovém stojanu, kde je také štítek s kódovým císlem kontroly a speciálním zarízením pro elektronické ražení se záznamem casu prubehu závodníka. Závod Pohár mesta Zlína, který je soucástí Festivalu orientacního behu 2006, je nejstarší orientacní beh v CR. První rocník tohoto závodu probehl již v ríjnu 1950 na Bunci v Chribech za úcasti 123 závodníku (41 tríclenných hlídek absolvovalo trat v délce 13,4 km v kategoriích mužu, žen a dorostu). Lokalita Zlínska a Luhacovicka je kolébkou OB v CR a SR. Behem let se zmenil styl závodu, menila se pravidla a dnes se souteží v souladu s platnými pravidly OB. V dokumentované historii Poháru mesta Zlína je zachycen vývoj orientacního behu v našich republikách a soucasne ve svete (závod patrí mezi pet nejstarších OB na svete, což je dokladováno v epozici zlínského muzea Centrum historie OB). Za uplynulých 56. rocníku tohoto závodu prošlo pres startovní cáru témer 28 000 prevážne ceských a slovenských závodníku a poradatelem je stále SKOB Zlín za partnerské pomoci TJ Slovan Luhacovice. Z rad luhacovických a zlínských orientáku vzešlo množství kvalitních reprezentantu, úspešných i na rade svetových šampionátu.

Coordinateur

Details

  • 75%   737 250,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

2 Participants partenaires