Rechercher des projets européens

Festival krnovsko-hlubčické kultury
Date du début: 31 janv. 2006, Date de fin: 30 déc. 2006 PROJET  TERMINÉ 

Projekt předpokládá prezentaci českých a polských kulturních aktivit v Městském divadle Krnov v měsíci listopadu. Hlavním cílem je rozšiřování informovanosti příhraničních obyvatel o kulturních možnostech a aktivitách na české i polské straně, praktické ukázky těchto činností a výměna zkušeností. K přípravě a realizaci festivalu budou přizváni polští partneři. Před samotnou přehlídkou proběhne odborný workshop pro vedoucí jednotlivých souborů, kde budou činnosti souborů prezentovány formou krátkých přednášek s dataprojekcí a diskusí o rozdílnosti podmínek pro činnost v obou zemích s cílem zmírnit jazykovou bariéru. Na závěr festivalu proběhne jedinečný koncert současné hudební hvězdy.

Coordinateur

Details

  • 64.9%   114 500,00
  • 2000 - 2006 Czech Republic - Poland (CZ-PL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

4 Participants partenaires