Rechercher des projets européens

Festival Balanc - cesta k rovnováze
Date du début: 29 juin 2005, Date de fin: 30 mars 2006 PROJET  TERMINÉ 

Festival Balanc v Modré a okolí si klade za cíl priblížit široké verejnosti historii, tradici a nastínit možnost, jak zlepšit komunikaci mezi mužem a ženou. Zároven chceme otevrít odbornou diskusi na ruzných úrovních, která prispeje k lepšímu pochopení s vedomím odlišnosti a mentality obou pohlaví. Krome kulturních akcí, které budou v rámci techto dnu organizovány, usporádáme také semináre,hravé instalace a duchovní osvetu, vše za široké mediální podpory a s prímou úcastí významných osobností – odborníku/odbornic, politicek/politiku a umelkyne/umelcu. Úkolem projektu je predevším: · Rozvoj tradicních kulturních a spolecenských aktivit v oblasti komunikace mužu a žen; · Posílit preshranicní spolupráce v oblasti vzdelávání, duchovní osvety a založit novou kulturní tradici · Rozvoj tradicních profesí, remesel a výrobku, podporovat výstavy na téma žena a muž a propagace místní a regionální kultury, historie atd.; · Zvýšení vzájemného respektu, tolerance a vstrícnosti mezi obema pohlavími

Coordinateur

Details

  • 75%   1 052 250,00
  • 2000 - 2006 Slovakia - Czech Republic (SK-CZ)
  • Projet sur KEEP platform

3 Participants partenaires