Rechercher des projets européens

Felles fjellrev
Date du début: 31 janv. 2008, Date de fin: 30 juin 2008 PROJET  TERMINÉ 

Den norske forvaltningen har i langtid hatt fokus på fjellreven og gjort en del tiltak for å øke fjellrevbestanden. Det er derfor positivt at flere engasjerer seg i fjellrevproblematikken. Mål for prosjektet er å etablere en samarbeidsorganisasjon som skal arbeide over grensen for å øke fjellrevstammen i de jämt-trønderske grensefjella. Endast norsk stödmottagre.

Coordinateur

Details

Projet Website