Rechercher des projets européens

Fablabs in de grensregio (Fablabs)
Date du début: 30 sept. 2011, Date de fin: 29 sept. 2014 PROJET  TERMINÉ 

Een FabLab (Fabrication – of Fabulous – Laboratory) is een kleinschalige werkplaats met een aanbod van computergestuurde gereedschappen met het doel om “bijna alles” te kunnen maken. Het basisconcept ontstond aan het Massachusetts Institute of Technology, waarbij aan iedereen de mogelijkheid wordt geboden om van zo een werkplaats met gespecialiseerde apparatuur gebruik te maken.“De krachtlijnen van deze FabLabs zijn aan de ene kant een educatieve werkplek en aan de andere kant een innovatietool!” volgens de projectverantwoordelijke Marc Lambaerts, FabLab Leuven. “Het FabLab maakt het dus voor studenten, (startende) bedrijven en particulieren mogelijk om een product te maken als prototype of in kleine serie”.Het doel van dit project is om in een eerste fase 2 nieuwe FabLabs op te richten in Genk en in Eindhoven en de uitbreiding van 2 andere FabLabs in Leuven en Maastricht mogelijk te maken. Achievements: Een FabLab (Fabrication – of Fabulous – Laboratory) is een kleinschalige werkplaats met een aanbod van computergestuurde apparaten met het doel om “bijna alles” te kunnen maken. Het basisconcept ontstond aan het Massachusetts Institute of Technology, waarbij iedereen (burgers, studenten, ondernemers) de mogelijkheid wordt geboden om van zo’n werkplaats met gespecialiseerde apparatuur gebruik te maken. “De krachtlijnen van deze FabLabs zijn aan de ene kant een educatieve werkplek en aan de andere kant een innovatietool,” zegt de projectverantwoordelijke Marc Lambaerts van FabLab Leuven. “Het FabLab maakt het dus voor studenten, (startende) bedrijven en particulieren mogelijk om een product te maken als prototype of in kleine serie.” Ondertussen zijn er twee nieuwe FabLabs opgericht in Genk en Eindhoven en de FabLabs in Leuven en Maastricht zijn verder uitgebreid. FabLab Maastricht ontwikkelde in primeur ’s werelds eerste opvouwbare 3D-printer. Deze kan printen met ABS, PLA, nylon, PE, laywood, biorubber, keramiek en chocola. De draagbare 3D-printer heeft in 2014 de hoofdprijs gewonnen van de ‘Europa om de Hoek’ wedstrijd en geldt daarmee als één van de meest opzienbarende innovaties gerealiseerd in Interreg Vlaanderen-Nederland.

Coordinateur

Details

  • 47.6%   924 025,00
  • 2007 - 2013 Border Region Flanders - Netherlands (BE-NL)
  • Projet sur KEEP platform
Projet Website

5 Participants partenaires